top of page

Livmorhalsprøve/ celleprøve

Hva er livmorhalsprøve, og hvordan tas den?

Livmorhalsen er den nederste delen av livmoren og ligger innerst i skjeden. Ved livmorhalsprøve børster man av celler fra livmorhalsen med en plastpinne/-børste. Disse cellene samles i et glass og sendes til laboratoriet for undersøkelse. Se filmen under for å se hvordan en celleprøve blir tatt HER. Tradisjonelt har disse celleneblitt undersøkt i mikroskop for å se etter celleforandringer. De siste årene har vi i økende grad gått over til å undersøke omcellene er smittet med en gruppe virus som heter humantpapillomavirus (HPV). Grunnen til denne endringen er at HPVtestene er mer følsomme for å oppdage celleforandringer enn mikroskopisk undersøkelse av cellene. Noen HPV typer kan føre til celleforandringer, og det er de HPV typene vi ser etter i livmorhalsprøven. Estimert tid fra HPV smitte til utvikling av grove celleforandringer er 9 år. Dersom HPV ikke på vises, anbefales ny livmorhalsprøve om fem år som gir en god margin med tanke på utvikling av celleforandringer. Dersom viruset blir påvist, undersøker laboratoriet prøven videre for å se om det finnes celleforandringer. Utfra dette vil hver kvinne få anbefaling om enten en kontrollprøve eller videre utredning. Fra sommeren 2023 vil alle kvinner testes for HPV.

Hvorfor ta livmorhalsprøve?

Celleforandringer på livmorhalsen skyldes så godt som alltid en langvarig infeksjon med HPV. HPV- infeksjoner er veldig vanlig å ha og går oftest over av seg selv. HPV kan derimot gicelleforandringer som igjen kan utvikle seg til livmorhalskreft. Denne utviklingen tar som regel mange år (anslått 10-20 år forutvikling av kreft). Vi deler celleforandringer i lette og grovecelleforandringer. De lette kontrollerer vi bare, fordi de fleste forsvinner av seg selv. De grove celleforandringene kan overtid utvikle seg til kreft, så de fjernes derfor. Formålet med å ta livmorhalsprøve er altså å påvise celleforandringer som bør fjernes, slik at de ikke utvikler seg til kreft i fremtiden.

Når bør vi IKKE ta livmorhalsprøve?

Du bør IKKE ta livmorhalsprøve når du har menstruasjon, fordi blodet i prøven kan gjøre det vanskeligere å undersøke prøven. Det anbefales heller ikke å ta rutinemessige livmorhalsprøverutenom det anbefalte screeningintervallet på 5 år. Hvis du derimot får nye plager fra underlivet slik som blødning ettersamleie, uregelmessige menstruasjoner eller smerter, bør du oppsøke lege for en undersøkelse. Da kan det hende at legen finner grunn til å ta nye prøver.

Undersøkelser & behandling

Vi tilbyr gynekologisk undersøkelse, veiledning og behandling.

Baasland-foto-kajsa-selnes-nett-180.jpg
bottom of page